Cha Han(Pepper Garlic Fried Rice)(ထမင်းကြော်မှုန့်ထုပ်)

Ready Food

  • K-3,000


ထမင်းကြော်ချိန်တွင် ဘာမှထည့်စရာမလိုပဲ သူ့အမှု့န်ကို ဖြူးလိုက်ယုံဖြင့်အရသာ လည်းရှိအဟာရလည်းအပြည့်ပါသည့် ထမင်းကြော်ကို ရရှီစေပါမည် 

We Also Recommend