FROZEN Foods ( အခဲခံထားသော အသားနှင့်ငါးများ )

အရသာ ပါဝင်ပြီး ချက်ပြုတ်ရလွယ်ကူအောင် အသင့်ပြုလုပ်ထားသော ငါးအသားများအအေးခန်း အသားများ  ဖြစ်ပါသည်