prawn Rolls 230g ပုဇွန်ကော်ပြန့်လိပ် ( 400 ) Frozen Food

prawn Rolls 230g ပုဇွန်ကော်ပြန့်လိပ် ( 400 ) Frozen Food

YURI Japanese Food Online Shop

  • K-3,500
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Only 95 left!

ဆီအပူချိန် (175° C - 185°C ) ခန့်တွင် မုန့်များကို 3-4 မိနစ်ခန့်ထည့်ကြော်ပြီးရွှေဝါရောင် ဖြစ်လာသောအခါဆယ်ယူပြီးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။

We Also Recommend